Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

"Aπο-Δράσεις τεχνών και υδάτων"

Βιωματικό εργαστήριο από την ΠΕΕΚΠΕ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα 17 Απριλίου 2013.

"Aπο-Δράσεις τεχνών και υδάτων" σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας που αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Πελοποννήσου.