Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Διαμαρτυρία για τα απαράδεκτα
κριτήρια επιλεξιμότητας

Δελτίο Τύπου 
Θέμα: Διαμαρτυρία για τα απαράδεκτα κριτήρια επιλεξιμότητας
α) των φορέων υλοποίησης του προγράμματος διανομής τροφίμων και
β) των  τελικών δικαιούχων

Το Δ.Σ. του Σωματείου αρχικά διαμαρτυρήθηκε με επιστολή του προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τη μείωση των διανεμομένων ποσοτήτων τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης.

Η απάντηση των κατά τα άλλα αρμοδίων ήταν αρνητική διότι δεν έχουν…αρμοδιότητα .

Και πάλι στην Ελλάδα θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τον «αόρατο υπεύθυνο». Τα προβλήματα όμως δε σταματούν εδώ. Διότι μια νέα απόφαση για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων υλοποίησης του προγράμματος διανομής τροφίμων, είναι δυνατό να αποκλείσει τους φορείς Ατόμων με ειδικές ανάγκες από το πρόγραμμα. Το κριτήριο αυτό προϋποθέτει την αναφορά στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα, του όρου «φιλανθρωπική δραστηριότητα».

Κάτι τέτοιο δεν περιέχεται στο καταστατικό των φορέων ΑμεΑ. Υπάρχει κίνδυνος το κριτήριο επιλεξιμότητας να καταλήξει να είναι κριτήριο αποκλεισμού των φορέων από το πρόγραμμα διανομής τροφίμων. Επίσης το κριτήριο επιλεξιμότητας των τελικών δικαιούχων το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία αποκλείει πολλούς από τους έως σήμερα τελικούς δικαιούχους. Συγκεκριμένα το κριτήριο επιλεξιμότητας για το άπορο άτομο διαμορφώνεται στα 7.200 ευρώ μειωμένο κατά 4.800 ευρώ.

Στην περίπτωση του απόρου ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει κάποια αναπηρία άνω του 67% το οικονομικό κριτήριο επιλεξιμότητας αυξάνεται κατά 3.600 ευρώ. Δείτε περισσότερα στο opekepe.gr

Προτείνουμε τη συντονισμένη αντίδραση των φορέων Ατόμων με ειδικές ανάγκες με αποστολή επιστολών διαμαρτυρίας:
1. για τις μειωμένες ποσότητες διανεμομένων τροφίμων
2. για το σημαντικότατο ζήτημα του πιθανού αποκλεισμού τους λόγω του κριτηρίου της   φιλανθρωπίας το οποίο απαιτείται να περιέχεται στο καταστατικό τους
3. για το νέο μειωμένο οικονομικό κριτήριο επιλεξιμότητας του τελικού δικαιούχου.

Καλούμε τους βουλευτές του Νομού μας και την αρμόδια για την τελική διαδικασία διανομής των τροφίμων στο Νομό μας, τη Διεύθυνση Γεωργίας να παρέμβουν στην ΥΠΑΑΤ & ΟΠΕΚΕΠΕ για τη βελτίωση των δυσμενών αυτών κριτηρίων.

Μετά Τιμής Εκ του Δ.Σ.