Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Από την Ελαφόνησο στον Καβομαλιά

Η θαλάσια διαδρομή για τον Καβομαλιά