Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Το "Μικρό" Άγιο Όρος

Το "Μικρό" Άγιο Όρος στον Καβομαλιά...