Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Η απληστία και η υπεραλίευση οδηγούν στην καταστροφή...