Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

οι Μανιάτες της Μοντρέστας στο Οίτυλο

Οίτυλο 1η με 20 Αυγούστου 2012

Έκθεση Φωτογραφίας
"ΝΟΣΤΟΣ"
οι Μανιάτες της Μοντρέστας στο Οίτυλο

Φωτογραφίες: Erika Cuscusa - Enrico Fedi