Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Tα μεταλλεία χρυσού Χαλκιδικής στο Γερμανικό ARD

Με ολίγο Πάχτα...