Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

στο απίστευτο Λάκονα της αδιαφορίας οι Λάκωνες ΑΜΕΑ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αθανάσιος Πετράκος, Στρατούλης Δημήτριος, Ζαχαριάς Κωνσταντίνος κατάθεσαν ως αναφορά προς το κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Λακωνίας που ζητούν την άμεση έκδοση κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα και το οποίο ακόμη δεν έχει εκδοθεί, παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι καταθέτοντες Βουλευτές Αθανάσιος Πετράκος Στρατούλης Δημήτριος Ζαχαριάς Κωνσταντίνος προχώρησαςν σε επανάληψη αποστολής λόγω του ότι δεν επιλύθηκε το ζήτημα.

Το Δ.Σ. του Σωματείου από τις 30-01-2013 είχε εκφράσει την ανησυχία του για το σοβαρό ζήτημα το οποίο αναλύεται στο σχετικό δελτίο τύπου το κείμενο του οποίου ακολουθεί. Ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια λύση δεν έχει υπάρξει καμιά εξεληξη. Τα άτομα με πρόβλημα όρασης τα οποία αφορά το αναμενόμενο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ακόμη δεν έχει εκδοθεί βρίσκοντε σε δυσμενέστατη θέση λόγω του ότι δε λαμβάνουν το επίδομά τους και δεν έχουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Το Δ.Σ. του Σωματείου ατόμων με ειδικές ανάγκες Νομού Λακωνίας ανησυχεί για τη διακοπή ή τη μη χορήγηση του επιδόματος τυφλότητας σε ορισμένους δικαιούχους, έπειτα από την έκδοση της εγκυκλίου υπ’ αριθ. πρωτ. Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ. 141770/22-12-2011 της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ Τμήμα Α΄ με θέμα : Σχετικά με το άρθρο 46 του ν. 4025/2011, «ανασυγκρότηση φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση ΕΣΥ» και άλλες διατάξεις, «οι δικαιούχοι όλων των επιδομάτων αναπηρίας… εξετάζονται υποχρεωτικά από την Υγειονομική Επιτροπή, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος».

Ο λόγος της διακοπής ή της μη χορήγησης των επιδομάτων οφείλεται στο ότι η παραπάνω εγκύκλιος παρ.3 αναφέρεται στην έκδοση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα και το οποίο ακόμη δεν έχει εκδοθεί, παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (από 22-12-2011). 

Δηλαδή το προνοιακό επίδομα, που αποτελεί μη ανταποδοτική παροχή της πολιτείας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία εξαρτάται από ένα μελλοντικό και ανύπαρκτο κανονιστικό πλαίσιο.

Η εισαγωγή της προϋπόθεσης ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος θεωρούμε ότι αποτελεί τιμωρητική πράξη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και χρόνιες παθήσεις.

 Μετά Τιμής εκ του Δ.Σ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ