Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

μια μάνα μια λεβέντισσα

Αναφέρεται στη μάχη στο Μονοδένδρι στις 13 Μάρτη 1944.