Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

η αλήθεια για το Αποπηγάδι και τις ανεμογεννήτριες...

Η ταινία για το Αποπηγάδι βασίστηκε σε αληθινά video, φωτογραφίες και έγγραφα, από τον αγώνα των κατοίκων και των αλληλέγγυων πολιτών, για τη διάσωση του Αποπηγαδιού.