Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ

Σήμερα, Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Κροκεών ανοιχτή συζήτηση με θέμα:

«Η πορεία και το μέλλον του Πολιτιστικού Συλλόγου Κροκεών».

Στόχος της ημερίδας είναι να διατυπωθούν από τους φίλους και τα μέλη του συλλόγου ιδέες-προτάσεις-παρατηρήσεις που σκοπό θα έχουν την καλύτερη λειτουργία και δράση του συλλόγου μας.