Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή

Το λέγαμε χρόνια και το φωνάζαμε, πως οι αγκυροβολίες των πλοίων στον όρμο των Βατίκων, πέραν των άλλων επιπτώσεων στον τομέα του τουρισμού και της ποιότητας της ζωής μας, είχαν μια σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση στον βυθό του όρμου, καταστρέφοντας τα λιβάδια της ποσειδωνίας αλλά και το σύνολο του. Σε αυτό ακούγαμε το αντεπιχείρημα πως δεν έχει γίνει καμμία επίσημη καταγραφή και τελικά δεν ξέρουμε και αν υπάρχουν λιβάδια ποσειδωνίας.
Οι υπηρετούντες την ελληνική πολιτεία πολιτικοί, υπηρετούντες τις περισσότερες φορές συμφέροντα, έκαναν ρυθμίσεις τέτοιες που άγγιζαν τα όρια του παραλόγου.

Από τη μια πλευρά (σωστά) θεσμοθέτησαν την απαγόρευση της αλιείας με βιτζότρατα στον όρμο, για να προστατευθεί ο βυθός και τα λιβάδια ποσειδωνίας ως σημαντικός βιότοπος ενδιαίτησης και αναπαραγωγής ψαριών. Από την άλλη απαγόρευσαν μεν την σύρση λίγων κιλών μολυβιών της τράτας στο βυθό, επέτρεψαν δε την πόντιση και σύρση αγκυρών και καδένων βάρους πολλών τόνων.

Τα επίσημα αποτελέσματα ήλθαν από την πρόσφατη έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου όπου επίσημα πλέον όχι μόνο καταγράφονται τα λιβάδια της ποσειδωνίας στον όρμο, αλλά και επίσημα βεβαιώνεται η καταστροφή τους στο μεγαλύτερο μέρος από τις αγκυροβολίες των πλοίων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ τα λιβάδια της ποσειδωνίας θεωρούνται οικότοποι προτεραιότητας και για την προστασία τους προβλέπεται η ένταξή τους στο ευρωπαϊκό οικολογικό Natura 2000. Με την Οδηγία αυτή συμμορφώθηκε η χώρα εντάσσοντας την περιοχή Νεάπολης και Ελαφονήσου στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, με κωδικό GR 2540002.

Αλλά κανένα μέτρο προστασίας δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Σύμφωνα με μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ η περιβαλλοντική σημασία των λιβαδιών της ποσειδωνίας είναι τεράστια. Ένα μόνο τετραγωνικό μέτρο λιβαδιού ποσειδωνίας αποδίδει την ημέρα 20 λίτρα οξυγόνου και δεσμεύει μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

Οι ρίζες του φυτού και τα αναχώματα που δημιουργεί προστατεύουν το βυθό από την διάβρωση αλλά και τις ακτές. Τα πυκνά και ανθεκτικά φύλλα της λειτουργούν ως φυσικοί κυματοθραύστες, απορροφώντας σημαντικό μέρος της προσπίπτουσας κυματικής ενέργειας στην ακτή, προστατεύοντας την από τη διάβρωση.

Τα λιβάδια της ποσειδωνίας αποτελούν τόπους προστασίας, ενδιαίτησης και αναπαραγωγής.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ στα λιβάδια της ποσειδωνίας καταγράφονται 80 είδη ψαριών, 400 είδη φυκών και 500 είδη ασπόνδυλων, καθιστώντας την έτσι ένα σημαντικό βιοδείκτη για την εκτίμηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Τώρα πλέον δεν υποθέτουμε, τώρα γνωρίζουμε πως το μεγαλύτερο μέρος των λιβαδιών της ποσειδωνίας στον όρμο έχει καταστραφεί.

Σε μια ευνομούμενη πολιτεία χρέος μας θα ήταν να σταματήσουμε άμεσα την γενεσιουργό αιτία και να προστατεύσουμε τους λίγους εναπομείναντες θύλακες ποσειδωνίας.

Αυτό επιβάλει όχι μόνο η περιβαλλοντική μας αντίληψη και γνώση, αλλά η Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ποσειδωνία προστατεύεται από το νόμο.

Αλλά αλίμονο, αν και πλέον βεβαιωμένα γνωρίζουμε, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που χρόνια τώρα συντελείται, ακόμη και την ύστατη στιγμή μέχρι παντελούς εξαφάνισης της προστατευόμενης ποσειδωνίας, εξακολουθεί ακόμη να συντελείται.

Κάποιοι συστηματικά και ανεμπόδιστα παραβιάζουν νόμους της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και άλλοι απλώς το ανέχονται.

Αλλά σίγουρα δεν βλέπουμε κανέναν από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το νόμο, να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και να προστατεύσουν το είδος, να κάνει κάτι.

Στις 18 Ιανουαρίου 2016 είχαν αγκυροβολήσει στον όρμο 26 πλοία, καταστρέφοντας ότι πλέον έχει απομείνει.

Ακούει κανείς αρμόδιος???