Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Έτσι έκθεσαν τον κ. Παπουτσή, σήμερα,
πάνε στην ίδια στράτα και τον κ. Δρίτσα;


Ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας κ. Παπουτσής βρέθηκε, για το παράνομο και καταστροφικό αγκυροβόλιο, στην Βουλή των Ελλήνων με το Αριθμ.Πρωτ. 6611/267-265 έγγραφό να εκτίθεται γελοιοδώς καθώς βάση αυτού και των υπηρεσιακών διαβεβαιώσεων προφανώς είπε πως:

"...με απόφαση Λιμενάρχη Νεάπολης Βοιών έχει απαγορευτεί η αγκυροβολία των πλοίων που εκτελούν λεμβουχικές εργασίες σε απόσταση μικρότερη των 2ν.μ. από τις ακτές του όρμου Βατίκων!!!"

Όμως με αριθμητική πρώτης δημοτικού  διαπιστώνει  ο καθένας πως στον Όρμο Βοιών δεν υπάρχει τέτοια απόσταση καθως χρειάζεται 2νμ από την μία και 2νμ από την έτερη ακτή (βλέπε χάρτη) οπότε ακόμη και στη μέσα του όρμου να κάτσει ένα πλοίο αυτές οι αποστάσεις δεν υπάρχουν...

Ο κ. Παπουτσής έπαψε από Υπουργός και σήμερα τα αυτά χρέη κάνει ο κ. Δρίτσας αλλά έλα που συμβαίνει αυτό με τους ίδιους Υπηρεσιακούς στις ίδιες θέσεις....