Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Η πατρίδα μου είναι η Μάνη!

Ωραία τρομερή, Πεισματάρα, αγαπημένη Μάνη !
Σκληρή, πονεμένη Ελλάδα-Μάνη!
Στρατής Μυριβήλης

πηγή- φωτογραφία: ΜΑΝΗ ΙΕΡΗ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΓΗ