Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Ελλείψει κράτους δικαίου, έρχεται η ανομία...

Όταν οι αρχές ενός τόπου αλλά και η πολιτεία αδιαφορούν για ένα πρόβλημα, τη θέση του κράτους δικαίου παίρνει η ανομία. Και όταν η ανομία συνεχίζεται για χρόνια, δίπλα της εμφανίζεται η αυτοδικία. Αλλά και η αυτοδικία δεν είναι το τέλος του κατήφορου. Σειρά έχουν η κοινωνική διαίρεση και η γενίκευση της διαμάχης μεταξύ των πολιτών.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων ζώων στην περιοχή της Μέσα Μάνης. Πρόβλημα που ήδη έχει υπερβεί τη δεκαετία, με τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης να είναι προφανή και πρωτοφανή για πολιτισμένη χώρα. Η ΟιΠοΚίνηση παρεμβαίνει και παρακολουθεί αυτήν την κατάσταση από τη γένεσή της, επισημαίνοντας τις επιπλοκές της και εκφράζοντας στις αρχές και τους πολίτες τους φόβους της για την αναπόφευκτη κλιμάκωση του προβλήματος.

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναταραχή που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή των Τσικαλιών, όπου τα προβλήματα από την ανεπιτήρητη βόσκηση δεν είναι σημερινά. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο συμπολίτες μας και μέλη του συλλόγου μας σημείωναν την όλο και μεγαλύτερη παρουσία βοοειδών γύρω και μέσα στους οικισμούς, καθώς και την αυξημένη αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας για την ανομία και την απουσία των αρχών.

Ανεπιθύμητη συνέχεια τα πυροβολημένα ζώα. Και ακολούθησε ένα κείμενο στο οποίο ορισμένοι δημότες και πολίτες καταγόμενοι από την περιοχή «παραχωρούν» 200 (!) στρέμματα της κτηματικής περιοχής Τσικαλιών σε κτηνοτρόφο, με το δικαίωμα περίφραξης και χρήσης. Σε αντάλλαγμα ο κτηνοτρόφος υποχρεώνεται να περιφρουρεί το χωριό από αδέσποτα ζώα. Η δημοσιοποίηση αυτού του κειμένου οδήγησε, όπως είναι αναμενόμενο, σε αντιδράσεις, αντεγκλήσεις και γενίκευση των συγκρούσεων. Έτσι από τα ανεπιτήρητα ζώα φτάσαμε σε ζητήματα ιδιοκτησίας και κυριότητας της γης. Το ένα πρόβλημα, εξαιτίας της απουσίας των αρχών οδήγησε σε μεγαλύτερο.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα η ΟιΠοΚίνηση στηρίζει την απόφαση του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου Τσικαλιών, που ζητάει να σταματήσουν οι περιγραφόμενες από το προς υπογραφή κείμενο ενέργειες και να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός, με βάση τον ν.4056/12, για τους παρακάτω λόγους:

Πρώτα απ΄όλα η κυριότητα γης δε δηλώνεται με μια γενική περιγραφή, στην οποία απουσιάζουν χωρικά στοιχεία και τίτλοι ιδιοκτησίας. Μια τέτοια κίνηση, και μάλιστα για τέτοιας έκτασης κτηματική περιοχή, ανοίγει σε μια τοπική κοινωνία τους ασκούς του Αιόλου. Οι Μανιάτες γνωρίζουμε πού οδηγούν δηλώσεις κυριότητας πολύ μικρότερης κλίμακας, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις επιπτώσεις μιας τέτοιας δημόσιας ανακοίνωσης.

Δεύτερον, η μη εσταυλισμένη κτηνοτροφία στην περιοχή της Μάνης διέπεται από κανόνες και μηχανισμούς ελέγχου. Η παράβαση αυτών των κανόνων πρέπει να οδηγήσει σε συλλογικές αντιδράσεις, όμως αυτές πρέπει να απευθύνονται στο Δασαρχείο, τον κατά νόμο υπεύθυνο Δήμο Ανατολικής Μάνης και, αν πάλι δεν εισακουστούν, στη Δικαιοσύνη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Δήμος είναι που παραχωρεί τους βοσκοτόπους στους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι υποχρεούνται να επιτηρούν τα ζώα τους ώστε να παραμένουν μέσα στα προσδιορισμένα όρια. Οι κτηνοτρόφοι είναι ελεγχόμενοι και εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να αναλάβουν το ρόλο του ελέγχοντος.

Τρίτον, δεν είναι δυνατό να ανατίθεται μονομερώς από ορισμένους πολίτες σε συμπολίτη τους η φύλαξη μιας περιοχής, ερήμην των υπολοίπων και ερήμην της πολιτείας. Η ευθύνη για την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών είναι δημόσιο καθήκον και είναι λογικά και νομικά αδιανόητη η εκχώρηση αυτού του δικαιώματος σε ιδιώτη και μάλιστα με την μέθοδο των ανταλλαγμάτων.

Θέση μας όχι μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και στο γενικότερο που αφορά τα αδέσποτα και τα ανεπιτήρητα ζώα είναι η εφαρμογή των νόμων και όχι η θέσπιση αυτοσχέδιων κανόνων που θα δημιουργήσουν επικίνδυνα προηγούμενα. Καθήκον των πολιτών και των τοπικών αρχών είναι να απαιτήσουν και να υποχρεώσουν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Να υπάρξει διαφάνεια ως προς

• την έκταση και το χωρικό προσδιορισμό των βοσκοτόπων και των κατά βοσκότοπο υπεύθυνο κτηνοτρόφο (ευθύνη Δασαρχείου και Δήμου).

• την πραγματική βοσκοϊκανότητα των εκτάσεων που παραχωρούνται, ώστε να ελεγχθεί ο δηλούμενος από τους κτηνοτρόφους αριθμός ζώων και τα πιθανά συμπτώματα υπερβόσκησης (δεν υπάρχει μελέτη βοσκοϊκανότητας αν και έχει ζητηθεί από τον ελεγκτή δημόσιας διοίκησης από το 2009. Ή αν υπάρχει, πράγμα πολύ αμφίβολο,δεν έχει γνωστοποιηθεί).

• να δημοσιοποιηθεί ο κατάλογος με τα ονόματα των κατά περιοχή κτηνοτρόφων, των αριθμό των δηλούμενων ζώων και το ποσό των επιδοτήσεων (ευθύνη ΟΠΕΚΕΠΕ).

• να προβεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία Λακωνίας σε έλεγχο των κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή της Μέσα Μάνης, αν τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υγιεινής και λειτουργίας και να δημοσιεύσει τα πορίσματα.

• να αναλάβει επιτέλους έμπρακτα ο Δήμος Ανατολικής Μάνης τις ευθύνες του ως προκύπτουν από τον νόμο 4056/12. Ο νόμος αυτός καθιστά τη δημοτική αρχή υπεύθυνη για τα ανεπιτήρητα και αδέσποτα ζώα, υπεύθυνη για τις ζημιές και τα ατυχήματα που προκαλούν και της δίνει το δικαίωμα να συλλέξει και να απομακρύνει τα ζώα που περιφέρονται αδέσποτα και ανεξέλεγκτα.

Ήδη ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ελέγχεται από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης ως προς το χρονισμό του προβλήματος των ανεπιτήρητων ζώων και τις ευθύνες του.

Η ΟιΠοΚίνηση προσκλήθηκε και θα παρέμβει, θεωρώντας ότι η συλλογική βούληση και δράση προς την Πολιτεία και τα όργανά της είναι ο μόνος αποδεκτός δρόμος. Μέσα στο μήνα θα προχωρήσουμε σε συνελεύσεις των μελών και των φίλων της Κίνησης, ώστε να γίνει όσο το δυνατό πιο μαζική και τεκμηριωμένη η παρέμβασή μας αυτή.

27 Οκτωβρίου 2015

Για το ΔΣ της ΟιΠοΚίνησης

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ             ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΗΛΑΚΟΣ