Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Κατάντησαν τα Κύθηρα σαν την μαύρη τους ώρα
(άνθρωποι της νύχτας;) μαύρες οι ώρες τους...