Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Η Πελοπόννησος η πλέον βρώμικη περιφέρεια στην Ελλάδα...

Αυτοί που επί 40 χρόνια διαχειρίστηκαν την χώρα και τα σκουπίδια όπως το έκαναν κουνούν και το δάκτυλο τώρα...