Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Πάρτο αλλιώς, η Καλαμάτα δεν βρίσκεται μεταξύ Κύθηρα και Καβομαλιά...

καλέ καραβάκι (227μέτρα!!!) που πας από κει???

καλέ καραβάκι από την άλλη είναι η Καλαμάτα...

Πάρτο αλλιώς, πιο αριστερά...