Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Γνωρίζατε ότι η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία στα λιβάδια Ποσειδωνίας, μπορεί να εξαφανίσει τις παραλίες μας;

Το πρόβλημα: Καθώς τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας έχουν θεμελιώδη ρόλο στην υγεία και την παραγωγικότητα των θαλασσών μας, η εκτεταμένη βλάβη που έχουν υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες έχει ήδη ορατές συνέπειες.

Οι βλάβες προκαλούνται από πολλούς παράγοντες, όπως η παράνομη αλιεία με μηχανότρατες σε ρηχά νερά, η εντατική υδατοκαλλιέργεια, η εξάπλωση των εισβολικών ειδών, όπως επίσης και η ανεξέλεγκτη αγκυροβολία η οποία προκαλεί πολυάριθμες μικρές τρύπες στα λιβάδια που χρειάζονται αρκετές δεκαετίες για να αναγεννηθούν. Όταν πλέον δεν υπάρχει το βαθύ ριζικό σύστημα της Ποσειδωνίας, αναπόφευκτη είναι η διάβρωση των παρακείμενων παραλιών. Συνεπώς συχνά εξαφανίζονται οι παραλίες στην ευρύτερη περιοχή όπου έχει καταστραφεί το θαλάσσιο λιβάδι.

Λύση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας: Η εγκατάσταση ειδικών αειφορικών μόνιμων αγκυροβολίων, αντίστοιχων με αυτά που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο σε θαλάσσιες περιοχές με κοραλλιογενείς υφάλους ή άλλα προστατευόμενα θαλάσσια ενδιαιτήματα. Τέτοια συστήματα αειφορικών αγκυροβολίων, ειδικά προσαρμοσμένα για τις συνθήκες των ελληνικών θαλασσών, έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται πειραματικά από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος.
Did you know that uncontrolled anchorage on over seagrass meadows, can make our beaches disappear? (scroll down for English)

Did you know that uncontrolled anchorage on over seagrass meadows, can make our beaches disappear The problem: As Posidonia seagrass meadows have a fundamental role in the health and productivity of Mediterranean marine ecosystems, the extended damage caused to them during the past few decades already has visible consequences.

This is caused by many factors such as illegal trawling, intensive mariculture, spread of invasive species and uncontrolled anchorage, the latter of which causes numerous small holes in the meadows that require several decades to regenerate.

When the deep root system of the Posidonia meadow no longer exists, there is a knock on effect by wave action which is no longer fenced by the seagrass allowing beach erosion to occur. Consequently a common result of the damage to shallow meadows is for nearby beaches to disappear.

The solution to uncontrolled anchorage: The installation of sustainable mooring systems, equivalent with those being used around the world in marine regions with coral reefs or other protected marine habitats, could reduce this damage. Such mooring systems, especially adapted for the conditions of the Greek seas, have been designed and experimentally tested by researchers from Archipelagos Institute.

Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας
Archipelagos - Institute of Marine Conservation