Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Μέσα Μάνη... το τρυγόνι κι το ορτύκι (τραπέλα)

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΆ ΤΟΥ Νο 11

ΠΑΡΑΓΩΓΗ T.S TV
Σενάριο σκηνοθεσία Γιάννης χριστογιαννης
 Περιλαμβάνει: Κυνήγι ντοπιάρικου τρυγονιού στην έναρξη -Βιολογία - αποδημίες-Ιστορική αναδρομή στο χθέςτης Μάνης, που για πολλά χρόνια το κυνήγι υπήρξε ο σημαντικότερος οικονομικός πόρος της περιοχής και παραδοσιακό κυνήγι ορτυκιού και τρυγονιού στα περάσματα της Μάνης.