Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο κ. Αλεξανδράκης Παναγιώτης & το Σωματείο ΑμεΑ Ν. Λακωνίας γι άλλη μία φορά μας φροντίζουν. Αυτή τη φορά με θέμα ένα σύντομο οδηγό για τη νομοθεσία & τα σημεία ιδιαίτερης προσοχής για την επίτευξη προσβασιμότητας εξωτερικών χώρων.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ