Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Το Λιμένι της καρδιάς μας...

Το Λιμένι σε φωτογραφία της Ελεάνας Στριμενέα από το "Μάνη Ιερή Αδούλωτη".