Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Αδελφοποίηση Ξενοδοχειακών Φορέων Πελοποννήσου

Η έννοια της Αδελφοποίησης των Ξενοδοχειακών Επαγγελματικών Φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου εμπεριέχει έναν πολυσήμαντο συμβολισμό που έρχεται ως φυσικό επακόλουθο την ώρα τούτη κατά την οποία ο τουρισμός και η οικονομία του τόπου διέρχεται μια βαθύτατη κρίση.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για συνεχή αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των ξενοδοχειακών επαγγελματικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα μεταξύ άλλων στοχεύει:
•Στη σύνδεση των ξενοδοχείων της Πελοποννήσου
•Στην από κοινού αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων
•Στη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων
•Στην αμοιβαία ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον
•Στην κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων και θεμάτων
•Στην ανάκτηση της αυτοπεποίθησης των ξενοδόχων
•Στην ανησυχία για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου
•Στο να αναπτύσσονται οικονομίες κλίμακας μέσω της από κοινού προώθησης των σημαντικών πολιτισμικών αξιών, φυσικών και ιστορικών πόρων της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου ενισχύοντας διεθνώς την αναγνωρισιμότητά της και τη μοναδικότητά της, ως τουριστικό προορισμό
•Στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ευρύτερου συντονιστικού οργάνου, με θεσμική υπόσταση, ικανού να συμβάλει ουσιαστικά σε πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης σε Περιφερειακό επίπεδο.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας και αδελφοποίησης υπέγραψαν οι:

•Πέτρος Κουτσόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων επαρχίας Άργους Αργολίδας,
•Δημήτριος Πολλάλης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας,
•Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας,
•Δημήτριος Παππάς, Πρόεδρος Συλλόγου Ξενοδόχων Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας,
•Βασίλης Βασιλόπουλος, εκ μέρους του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας,
•Γιάννης Μπόλλας, εκ μέρους του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ναυπλίου Αργολίδας.