Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Το ακρωτήριο Ταίναρο στην Μάνη

Εικόνες από το Νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Το ακρωτήριο Ταίναρο στην Μάνη.