Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Σε εκτέλεση σχεδιο καταστροφής για τα "θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας" σε Ελαφόνησο και Μονεμβασιά;

Το πρωί της 15/11/12 το super tanker μήκους 244 μέτρων "SEAOATH" βρίσκοταν στο 0,9νμ μπροστά από την Νεάπολη Λακωνίας. Τώρα ξημερώματα της 16/11/12 βρίσκεται αγκυροβολιμένο στα 0,9νμ από την Ελαφόνησο στον προστατευόμενο όρμο Βοιών όπου για λόγους προστασίας έχει απαγορευθεί έως και η αλιεία με συρώμενα αλιευτικά εργαλεία, αλλά οι αντίστοιχης αποτελέσματος  και μεγαλύτερης ζημίας άγκυρες και καδένες των πλοίων ποντίζονται ανενόχλητες ..
Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ.6611/267-275 του 2011 έγγραφο του ΥΠΤΠ έχει απαγορευτεί η αγγυροβολία πλοίων... σε απόσταση μικρότερη των 2 νμ από τις ακτές του Όρμου Βοιών. Εδώ στα 0,9νμ (1666 μέτρα) πως γίνεται και αγκυροβολούν; Επίσης γιατί το πρωί μπροστά στην Νεάπολη και μετά στην Ελαφόνησο;

Από που πηγάζει η εξουσία του Λιμενάρχη Νεάπολης Βοιών και αποφασίζει για αγκυροβολία σε τόπο με "θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας" που αποτελούν προστατευόμενους οικοτόπους, θεμελιώδους σημασίας για την υγεία και την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου, και των οποίων η προστασία τους πρεέπι να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για όλους μας;
Ο βυθός μεταξύ Ελαφόνησου και Μονεμβασιάς στον όρμο Βοιών έχει υποστεί τρομακτική καταστροφή καθώς είναι πάμπολλά τα σημεία του πυθμένα όπου παρατηρήθηκαν ακανόνιστης μορφής αυλακιές, μήκους πολλών δεκάδων μέτρων, βάθους 0,5-1 μέτρου και πλάτους τουλάχιστον 2-3 μέτρων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την σύρση των αγκυρών των πλοίων που αγκυροβολούν στην περιοχή.

Τα ίχνη των αγκυρών εντοπίστηκαν στον βυθό σε βάθη μεγαλύτερα των 15 μέτρων και σε ελάχιστη απόσταση από την ακτή περίπου 700 μέτρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χαρτογράφηση του πυθμένα (στην έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ) δεν επεκτάθηκε σε βάθη μεγαλύτερα των 35 μέτρων.

Καταστρέφοντας λοιπόν τα "θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας" τα είδη της θάλασσας εξαφανίζονται η παραλίες διαβρώνονται και υποχωρούν, ο πυθμένας ερημοποιείται...

Η εξαφάνιση των λιβαδιών επιτρέπει τη μη αναστρέψιμη μετατόπιση της άμμου σε βαθύτερα νερά, δηλαδή οι πανέμορφες παραλίες της περιοχής θα εξαφανιστούν και την θέση τους θα δώσουν στις πλάκες στα πετρώματα όπως έχεθ συμβεί στο Αγκύστρι της Αίγινας...

Αν βέβαια ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη καταστροφή δεν θα υπάρχουν πλέον λιβάδια οπότε τότε θα πάψει κάθε είδους προστασία της περιοχής και θα αρθεί κάθε απαγόρευση.

Έτσι πλέον θα μπορεί και να μετατραπεί η περιοχή σε νόμιμο αγκυροβόλιο σύμφωνα και με την προτροπή του Δημάρχου Μονεμβασιάς για κατάρτηση Ειδικού Κανονισμού Λιμένα ώστε να συμβαίνουν όλα αυτά νόμιμα...