Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

o Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης για τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον

Παρέμβαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη για το θέμα των οικοσυστημάτων και ειδικότερα για την αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στο όρος Μαίναλον
Με αφορμή την απόφαση της υπουργού ΠΕΚΑ για την αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του όρους Μαινάλου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης έκανε έγγραφη παρέμβαση προς την υπουργό, κ. Μπιρμπίλη, προκειμένου να της γνωστοποιήσει την πρόθεση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να αναλάβει πρωτοβουλία συνεργαζόμενη με το ΥΠΕΚΑ για την σύνταξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής για την διαχείριση των αξιόλογων οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την επιστολή του κ. Τατούλη, στόχος της περιφέρειας Πελοποννήσου, «είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει αφενός την προστασία των οικοσυστημάτων, αφετέρου όμως θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας οικονομίας με επίκεντρο το ίδιο το οικοσύστημα.

Μια τέτοια προσέγγιση, που πέρα των απαγορεύσεων θα περιέχει όρους και προϋποθέσεις για ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, μπορεί να εξασφαλίσει την ευρεία κοινωνική συναίνεση χωρίς την οποία καμία περιβαλλοντική ή χωροταξική πολιτική δεν έχει τύχη να υλοποιηθεί.
Βασικοί πυλώνες αυτής της προσέγγισης στην διαχείριση των οικοσυστημάτων αποτελούν:

1.H σύσταση Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 που θα έχει την ευθύνη του οικοσυστήματος
2.Η έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που θα εξασφαλίζει την προστασία του οικοσυστήματος αλλά και θα θέτει Όρους με τους οποίους θα μπορεί να αναπτυχτεί δραστηριότητα μέσα σ’ αυτό.
3.Η έγκριση διαχειριστικής μελέτης που θα δημιουργεί το πλαίσιο και τους κανόνες στην βάση των οποίων θα μπορέσει το οικοσύστημα, ο Πολιτισμός, τα τοπικά μνημεία, οι αξιόλογοι παραδοσιακοί οικισμοί και ο ανθρωπινός παράγοντας να συνυπάρξουν αρμονικά παράγοντας θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία.

Στη βάση αυτή, όχι αποσπασματικά, αλλά συγκροτημένα και δημιουργικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσεγγίζει το Κεφάλαιο «Μαίναλο» για το οποίο εκδόθηκε από εσάς η 54637/13-12-2010/ΦΕΚ21/22-2-2011 απόφαση αναστολής εκδόσεως οικοδομικών αδειών.

Στην ίδια βάση είχαμε συμβάλει καθοριστικά τόσο στην ανασύνταξη και έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Όρους Πάρνωνα και κυρίως στη συνέχεια στην λειτουργία του Φορέα αλλά και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για δράσεις που ολοκληρώθηκαν (Περιβαλλοντικά σχολεία, Κέντρα υποδοχής, ανάπτυξη πανίδας κλπ) και φυσικά έχουν ηδη θετικά αποτελέσματα στο ίδιο το οικοσύστημα αλλά και την τοπική οικονομία.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε την συνάντηση εργασίας στην οποία θα παρουσιαστεί από μέρους μας ολοκληρωμένη πρόταση και στη συνέχεια την συμμετοχή σας σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερικού Συμβουλίου για την παρουσίαση μιας τέτοιας Περιφερειακής Πολιτικής για την Διαχείριση των οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου».