Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ALBANOS MADE IN VLAHIOTI

Ore, από το Βλαχιώτη σε ιδιαίτερες αποστολές και παραγωγές με τον TUS στην Αλβανία....