Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Οριστική απόσυρση της βιντζότρατας

Ουσιαστικά έχουμε οριστική απόσυρση της  βιντζότρατας, μετά κι από τις μηνύσεις που έχουν κατατεθεί από ψαράδες ακόμη και της Λακωνίας εναντίον και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης...

Ευγενικά, αυτό λέγεται ως: αναστολή αλιείας με "Γρίπο που σύρεται από σκάφος ή τράτα ή βιντζότρατα (SB)" με εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία και καλεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Την 25.2.16 ολοκληρώθηκε η καταστροφική "δοκιμαστική αλιεία με βιντζότρατα", η οποία διενεργήθηκε και καλά, κατ'  εμάς, με σκοπό τη συμπλήρωση με επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης για την αλιεία που διεξάγεται με το αλιευτικό εργαλείο "Γρίπος που σύρεται από σκάφος ή τράτα ή βιντζότρατα (SB)". 

Και τώρα κατ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006 που προϋποθέτει τη θέσπιση και εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης η λειτουργία του συγκεκριμένου εργαλείου θεωρείται ότι βρίσκεται σε αναστολή σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

Δηλαδή θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι αλιείς, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που φέρουν το εργαλείο "Γρίπος που σύρεται από σκάφος ή τράτα ή βιντζότρατα (SB)", ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αφαίρεση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου από το σκάφος ή το σφράγισμα αυτού...

Μόνο έτσι, αλιευτικά σκάφη "βιντζότρατας" την αφαίρεση ή το σφράγισμα του εν λόγω εργαλείου να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται με τα υπόλοιπα αλιευτικά εργαλεία που διαθέτουν....