Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

ο Οδυσσέας Ελύτης ομιλεί για Ελλάδα και Ευρώπη


Ο Οδυσσέας Ελύτης ομιλεί για Ελλάδα και Ευρώπη.

Δεν αναφέρεται πουθενά πως η συνέντευξη έγινε την περίοδο που ενταχθήκαμε στην τότε ΕΟΚ και η συζήτηση αφορά  περί αυτού αλλά ο Οδυσσέας Ελύτης επικεντρώνεται και στην ποιότητα, το πνεύμα και τη φορά της ελληνικής ενσταντικότητας του λαίκού πολιτισμού σε αντίθεση με τη φορά και τις τάσεις των αστών της πατρίδας μας.