Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Μικρή ποσότητα δειγμάτων με έλλειψη κατάλληλης συντήρισης!!!

Αν και ήδη έχουν δημοσιευθεί από διαδικτυακούς χώρους τα αποτελέσματα του ΕΛΚΕΘΕ για τις ρυπάνσεις στον Νερατζιώνα, για λόγους συνέπειας αφού είχαμε κάνει δημοσίευση των αποτελεσμάτων που είχε το εργαστήρι που είχε στείλει ο ο Δήμος το δείγμα του Νερατζιώνα, σήμερα αφού λάβαμε από το Λιμεναρχείο τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, τα δημοσιεύουμε και αυτά χωρίς σχόλιο.

Αφού συγκεντρωθεί το σύνολο των αποτελεσμάτων και λοιπών στοιχείων και αφού αυτά αξιολογηθούν, ο Σύλλογος θα τοποθετηθεί επισήμως μέσα από τα θεσμοθετημένα Συλλογικά του όργανα.