Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Δήμος Σπάρτης, νέο λογότυπο!!


«Ο Δήμος Σπάρτης, θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους δημιουργούς που απέστειλαν τις προτάσεις τους για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Σπάρτης, ανταποκρινόμενοι στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων έγινε στις 29-11-2015 από την αρμόδια επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 455/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν της αξιολόγησης επιλέχθηκαν από την επιτροπή 2 προτάσεις οι οποίες και ισοψήφησαν ως οι επικρατέστερες και διαβιβάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για την τελική επιλογή.

 Οι προτάσεις αυτές είναι του κ. Κανόνη Μιχάλη και της εταιρίας DOLPHINS /Communication design. Οι 2 ανωτέρω προτάσεις προκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρ. 659/2015 απόφασή του. Το θέμα περί επιλογής δηλωτικού σήματος θα επανέλθει στο Δ.Σ εντός του Ιανουαρίου 2016. Από το Δήμο Σπάρτης»