Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

θα τον πάρει ο Διάολος

Όποιος ξαναπετ'αξει ζωντανά στον κάδο θα τον πάρει ο Διάολος....