Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

«Η αιτία που θα καταστραφεί το ανθρώπινο γένος από τον πλανήτη είναι οι θρησκείες»

Ένα ηχητικό απόσπασμα από το τελευταίο μάθημα του Δημήτρη Λιαντίνη προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου. Ακουλουθούν πολύ σκληά βίντεο με τη σημερινή θρησκευτική πραγματικότητα...


 Αποκεφαλισμός. Σκληρό βίντεο. Άπιστος... Κλειτοριδεκτομή. Σκληρό βίντεο. Αὐτή ἡ διαδικασία, ἴσως, σέ λίγο καιρό θά γίνεται κανονικά καί με τό νόμο. Οἱ θρησκεῖες ὑπάρχουν γιά τήν ποδηγέτησι τῶν μαζῶν. Γιά τόν ἔλεγχο τῶν πληθυσμῶν τοῦ πλανήτου. Ὅσο περισσότερη καταπίεσις, σκοταδισμός, χειραγώγησις καί τρομοκράτησις τῶν λαῶν ὑπάρχει, τόσο τό καλλίτερο γιά τούς σφετεριστές τῆς ἐξουσίας...