Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ, ΕΛΚΕΘΕ 2015

Απο την Αγκυροβολία Πλοίων είναι πως παρατηρήθηκε συστηματική και πολύ έντονη μηχανική διατάραξη του πυθμένα του όρμου Βοιών σε βάθη από περίπου 10-12 μέτρα μέχρι τουλάχιστον 50 μέτρα. Η μηχανική διατάραξη του πυθμένα αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην σύρση των αγκυρών και κυρίως των αλυσίδων των πλοίων.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη, η σύρση των καδένων (αλυσίδων) των πλοίων που αγκυροβολούν στον Κόλπο των Βάτικων επί δεκαετίες, είναι ο κύριος παράγοντας της δραματικής υποχώρησης και συρρίκνωσης των λιβαδιών Ποσειδωνίας (αγγειόσπερμο Posidonia oceanica), τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43.