Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΕΛΚΕΘΕ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΩΝ ΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ∆εκέµβριος 2010

ΕΛΚΕΘΕ, Ιούνιος 2010.
Εντονη μηχανική διατάραξη του πυθµένα από την σύρση αγκυρών κατά την αγκυροβολία των δεξαµενόπλοιων στην περιοχή. Οι αυλακιές που παρατηρήθηκαν έχουν πλάτος 2-3 μέτρων ή µεγαλύτερο,  βάθος που υπερβαίνει το 1 µέτρο και µήκος της τάξης των δεκάδων έως εκατοντάδων µέτρων!!!

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΚΕΘΕ για ΟΡΜΟ ΒΟΙΩΝ by Lakonia Gr