Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΥΠΑΝΣΕΩΝ

Πολλοί διαδικτυακοί φίλοι και συμπατριώτες, είτε μέσω σχολίων σε αναρτήσεις μας, είτε με άλλους τρόπους, ρωτούν για την εξέλιξη του θέματος και αν υπάρχουν απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Προς πλήρη ενημέρωση τους, τους γνωρίζουμε πως σήμερα είχαμε την πρώτη προφορική και όχι επίσημη ενημέρωση.
Ο Δήμος μας πληροφόρησε πως τα αποτελέσματα του πρώτου δείγματος που έστειλε για ανάλυση δεν ανιχνεύουν πετρελαιοειδή και ανιχνεύουν μικρή ποσότητα από θειώδη που είναι κάτω από το ανεκτό όριο. Επίσης πως όταν έλθουν εγγράφως τα αποτελέσματα, θα μας χορηγήσει αντίγραφο.

Το Λιμεναρχείο μας ενημέρωσε πως επιλήφθηκε άμεσα του θέματος και πως το πρώτο δείγμα το έχει στείλει στο ΕΛΚΕΘΕ, από όπου όμως δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις. Επίσης πως έκανε αυτοψία και πως η άποψη που σχημάτισαν είναι πως το υλικό μάλλον δεν ήλθε από τη θάλασσα στην παραλία και τη λίμνη, αλλά λόγω βροχής από τα χωράφια στο ρέμα του Νερατζιώνα και από εκεί στη λίμνη και από εκεί στη θάλασσα.

Επίσης πως έχει ενημερώσει την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Αυτή την ενημέρωση λάβαμε, αυτή μεταφέρουμε.
Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή