Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

28η Οκτωβρίου. "Να το πάρωμεν απόφασιν... "

Το χρονικό του ιστολογίου μας με σβάστιγκες και Γερμανούς...