Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Σώπα μη μιλάς.... (του Αζίζ Νεσίν)