Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Σε Δήμευση Οικογενειακών Τάφων, μέσα στις εορτές, προχωρά ο Δήμος Ανατολικής Μάνης.

Μέρες εορτών κι ο Δήμος Ανατολικής ΜΑΝΗΣ ενημερώνει με μία τοιχοκολλημένη Α4 σελίδα πως θα προχωρήσει σε ΔΗΜΕΥΣΗ σε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ προς νέα ΠΩΛΗΣΗ. (Το έχουν τοιχοκολλήσει στο Νεκροταφείο της Βάμβακας στις Παναγιές σύμφωνα μετην Οικολογική Πολιτιστική Κίνηση Μάνης).