Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Επέστρεψε στη Νότια Πελοπόννησο 40 χρόνια μετά κι έδωσε ζωή στο τόπο του

Νίκος Καλογερόπουλος, ο Άγνωστος ΕΛλην στις ΕΣ-ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ