Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Επανάσταση θα πει συναγερμός...

Επανάσταση θα πει συναγερμός, και γρηγορείτε,
και κατάσταση έκτακτης ανάγκης επ’ άπειρον.

Μόνον όταν την υπηρετείς έτσι,
και είσαι στη συνέχεια στη γραμμή των πρόσω,

δεν θα συναντήσεις μπροστά σου
τους Λαιστρυγόνες της αντίδρασης

Λιαντίνης