Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Ο ρόλος του Πατριαρχείου στην τουρκοκρατία

Απόσπασμα από μάθημα στο Μαράσλειο διδασκαλείο (6/5/1998). (περισσότερα ηχητικά στο liantinis.org )